אמנות סינית - מה מסמל סוס ?


סוס מסמל בתרבות ובאמנות הסינית מהירות והתמדה. על פי רוב היו מופיעים שמונה סוסים בציור כי למספר שמונה משמעות רבה באמונה הסינית והיא נחשבת למבורכת במיוחד משום שהיא נשמעת כמו המילה שגשוג בסינית.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה