אמנות איסלאמית - טורה או טוגרא (Tughra)


טורה או טוגרא הייתה חתימתו או חותמו של השליט העות'מאני אשר עוצבה וסוגננה באופן קליגרפי ואשר הוטבעה על מטבעות, בולים, תכתובות ועל כל מסמך רשמי אחר כמו גם כעיטור לחפצים שונים שנוצרו באותה תקופה בה שלט כגון ריקמות, כלי כסף מרוקעים וחרותים, כלי קרמיקה וכמובן תכשיטים. לכל שליט עות'מאני הייתה טורה אישית משלו, וזו עוצבה בתחילת שלטונו על ידי הנישנג'ה, קליגרף החצר.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה