אמנות איסלאמית - כתב כופי (Kufic script)


כתב כופי (Kufic script) הוא הצורה הקליגרפית העתיקה ביותר של הכתב הערבי, והוא מבוסס על הכתב הנבטי. הוא התפתח מכתב "אל-חירי", שהוא אחד מארבעת הכתבים הערביים הקדם אסלאמיים והיה בשימוש בחצי האי ערב בתקופת היווצרותו של האסלאם כדת, בכתב זה נכתבו כתבי היד הראשונים של הקוראן והוא מעטר חפצים עתיקים רבים מהעולם האיסלאמי.