אמנות איסלאמית - האימפריה הספווית 1501-1722 אירן


האימפריה הספווית 1501-1722 אירן - האימפריה הספווית. היא אימפריה, אשר הוקמה בידי שושלת איראנית שיעית ממוצא טורקמני וכורדי. השושלת שלטה במרבית שטחי איראן המודרנית החל משנת 1501–1502 עד שנת 1722.