שבתיות


במהלך השליש הראשון של המאה העשרים מהגרים יהודים החלו לייצר באזור lower east side בניו יורק העתקים של מנורות שבת (שבתיות) מברונזה ופליז שהיו בסגנון מזרח אירופאי מארצות המוצא שלהם, כיום בבתי מכירות פומביות רבים המנורות הללו מתוארות כמנורות עתיקות מהמאה ה-19 ממזרח אירופה כשבפועל הן אמריקאיות. יש הבדלים ניכרים בין המנורות המזרח אירופאיות המקוריות מהמאה ה-18 וה-19 לבין ההעתקים (שכבר הפכו לעתיקים) שיוצרו בארצות הברית, בברגים, בעובי היציקה, בבזיכים, ובגימורים החיצונים והפנימיים.