שיוכים באמנות


שיוכים באמנות - יש נוהג מקובל בעולם האמנות לשייך יצירה לאמן או ליצרן, נוהג שהפך לסטנדרט עולמי מוכר, אותו מיישמים סוחרים, בעלי גלריות ובתי מכירות פומביות.\ריכזתי עבורכם כמה מהשיוכים הנפוצים ביותר: ** אחרי (After) - היצירה הינה העתק של אמן לא ידוע שצייר אותה אחרי מקור מפורסם. ** מהסדנא של / משולייתו של - הציור צוייר בסדנא של אמן מוכר וצוייר על ידי אמן לא מוכר שעבד ישירות תחת אמן ידוע, לבדו או כחלק מקבוצת אמנים לא ידועים, שעבדו תחת השגחתו האישית של המאסטר, נוהג שהיה מקובל מאד עד המאה ה-19. ** מהסטודיו של (Studio of) - הנו מושג מאוחר המתייחס בעיקר למאה ה-19 וה-20 בהן אמנים נהגו לקחת תלמידים בהשוואה למאה ה-18 וקודם לכן בהן נהגו לקחת שוליות לסדנא. בכך נבדל מונח זה מהמונח העתיק יותר 'מהסדנא של' לכן השימוש בשני המושגים נקבע על ידי השיוך התקופתי בו צוייר הציור המדובר. ** משוייך ל - הציור משוייך לאמן מוכר אולם רק סגנונית ואין הסכמה בין המומחים (למען הסר ספק - משוייך ל אינו דומה למיוחס ל !) ** מהאטלייה (Atelier) או מהסטודיו (Studio) של האמן - על פי רוב חותמת אטלייה או חותמת סטודיו הינן חותמות של מנהל עיזבון האמן שאישר יצירות מקוריות שהותיר אחריו האמן המנוח שלא הספיק לחתום עליהן טרם מותו. ** מיוחס ל (Attributed) - מותר לשימוש כאשר מומחים תמימי דעים שהציור אכן צוייר על ידי אמן מוכר אבל היצירה אינה חתומה ולא מלווה בפרובננס, אבל הסבירות היא של כמעט 100% שמדובר ביצירת מקור. ** מהמעגל של (Circle of) - יצירה שצייר אדם שנהג לעבוד עם האמן המקורי, לא בהכרח תלמידו, מונח זה כמעט זהה למונח 'מבית ספרו של' (School of) אבל זה מונח פחות פורמאלי שמעיד על קשר פחות רשמי לאמן. ** מעתיק של (Copyist of) - דומה למושג אחרי (After) - היצירה הינה העתק של אמן לא ידוע שצייר אותה אחרי מקור מפורסם. ** ממשיך דרכו / חסיד של / אוהד של (Follower of) - הכוונה שהיצירה צויירה על ידי אמן לא ידוע שצייר בסגנון המזכיר את סגנונו של האמן המקורי אבל לא ידוע שהיה שייך למעגל הקרוב שלו או שהיה תלמידו או עוזרו ואפילו אין וודאות שחי באותה תקופה כמו האמן המקורי. ** תלמיד של (Pupil of) - היצירה צויירה על ידי תלמיד ישיר של האמן וקרוב לוודאי שתחת פיקוחו והדרכתו. כאן מדובר בקשר ישיר והדוק עם האמן שלא כמו במונחים 'מהסדנא של' (Workshop of) או 'מהסטודיו של' (Studio of) בהם מדובר בצייר שיצירותיו על פי רוב לא מזוהות כלל וששמו לא מתועד כתלמיד ישיר של האמן המקורי. ** מהאסכולה של (School of) - הכוונה שהיצירה צויירה על ידי אמן לא מזוהה, שסגנונו מזוהה עם סגנון הציור של אמן ידוע, שמצייר בסגנון המזכיר את סגנון האמן המקורי אבל הוא לא בהכרח תלמידו. ** סטודנט של / תלמידו של (Student of / Pupil of) - כשהיצירה הינה של תלמיד מוכר ומזוהה של האמן.