אמנות אפריקאית - מסכה אפריקאית מסוג 'Bete / Guro face mask' מחוף השנהב


אמנות אפריקאית - מסכה אפריקאית מסוג 'Bete / Guro face mask' מחוף השנהב