כתבי-יד מעוטרים – Illuminated Manuscripts


כתבי-יד מעוטרים – illuminated manuscripts – על "כתבי-יד מעוטרים" נמנה כל טקסט כתוב ביד אליו נוספו עיטורים בין אם תוספת אותיות רישיות מעוטרות, עיטורי שוליים או תיאורים מיניאטוריים. במובן הצר ביותר של ההגדרה הכוונה לכתבי יד מעוטרים בזהב או בכסף אך עם הזמן ההגדרה הורחבה לכתבי יד מעוטרים באופן כללי. כתבי היד המוקדמים ביותר הם מהמאה החמישית או השישית אך הרוב מקורם בימי הביניים ובחלקם הניכר הם בעלי אופי דתי ולעיתים קרובות הוכנו על ידי אנשי דת במנזרים. ברור שעם המצאת הדפוס נדחקו הצידה כתבי היד המעוטרים.