נרינסקי, שלמה (Shlomo Narinsky)


שלמה נרינסקי, נולד בכפר ברוסיה, בשנת 1885. בילדותו הוא למד ציור במוסקבה. ומאוחר יותר בברלין, גרמניה, למד גם צילום. בשנת 1906 בקירוב עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים, שם פתח את "פוטוגרפיה אחדות" ביחד עם שותפו יעקב חוטימסקי. בשנת 1932 הוא התיישב בפריז, שם פתח סטודיו לצילום ועם שובו לארץ ישראל השתקע בקיבוץ עין חרוד. הוא תיעד במצלמתו מראות ודמויות בירושלים ובארץ-הקודש שהתפרסמו בשנת 1918 ובשנת 1921 כגלויות לתיירים בהוצאת האחים ג'מאל. בנוסף, עסק גם בציור, על ציוריו חתם בשם "נראני". הוא נפטר ב-8 בפברואר 1960