דקופג' (Decoupage או découpage)


דקופּאז' (Decoupage או découpage) שפירושה לחתוך או לגזור היא אמנות קישוט אובייקטים כגון קופסאות ורהיטי עץ על ידי הדבקה של מפיות או מגזרות נייר עליהם