כלי כסף - חותמת 800 עם כתר וירח


כל פריטי הכסף שיוצרו בגרמניה לאחר שנת 1888 מסומנים במספר 800 (זהו טוהר הכסף: 80% תכולת כסף או 800/1000), וזהו התקן הסטנדרטי עבור פרטי כסף המיוצרים בגרמניה מאותו זמן ואילך. פעמים רבות סהר קטן וכתר קיסרי קטן מלווים את חותמת ה: 800 על פריטי כסף גרמניים שנעשו לאחר 1888.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה