זכוכית סיגים Slag Glass


זכוכית סיגים Slag Glass (סיג הוא פסולת זגוגית מתהליך הצריפה לייצור מתכות. חומר בעל תכונות מאחות המאפשרות שימוש כמלט. מתכות המצויות בהישג יד בטבע, לרוב אינם חומר יסוד אחד אלא מעורבים עם מתכות אחרות. בתהליך הצריפה בחום גבוה, ניתן לבודד במידה רבה את המתכת הרצויה, וחומרי הפסולת מהתהליך נקראים 'סיגים').

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה