פנינה בארוקית - Baroque Pearl


פניני בארוק הן פנינים בעלות צורה לא אחידה. רוב פניני המים המתוקים המתורבתות הן פניני בארוק. פנינים מתורבתות הגדלות במים מלוחים הן לפעמים גם פניני בארוק אך נוטות להיות בעלות צורת טיפה. פניני הבארוק היקרות ביותר הן אלה הבאות מטהיטי. הזמן הדרוש לגידולן של פנינים אלה הוא ארוך ולכן שכבת הצדף משמעותית יותר.בעוד שבטהיטי הפנינים גדלות בצדפות בעלות שוליים שחורים הרי שבמערב אוסטרליה מתרבתים פנינים בצדפות בעלות שולי זהב.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה