שולחן טריפוד - Tripod Table


שולחן בעל שלוש רגליים, בין אם "שולחן צד", שולחן אוכל, או כל שולחן אחר הניצב על שלוש רגליים.