אמנות עממית – Folk Art


ההגדרה מתייחסת לאמנות המתבססת על תרבות מקומית בין אם על ידי תושבי המקום שאינם אמנים או על ידי העוסקים במסחר. עבודה עממית, בניגוד לאמנות, היא בעיקרה שימושית ודקורטיבית ולאו דווקא אסתטית. עבודה עממית היא לרוב בסגנון נאיבי שאינה כפופה לכללים של פרופורציה או פרספקטיבה ואינה מושפעת מזרמים באמנות או מסגנונות נפוצים או מהנלמד באקדמיה.