תחייה יוונית ורומית – Roman and Greek Revival


בסוף המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19 ניכרה בארכיטקטורה תחייה מובהקת של הסגנון היווני, הן באירופה והן בארצות הברית. זה היה השלב האחרון של הארכיטקטורה הניאוקלאסית. ארכיטקטים למדו את הסגנון הדורי והיוני ויישמו אותו בבנייה באירופה. הנטייה לכל מה שהזכיר את הסגנון היווני והרומי באה לידי ביטוי גם בריהוט, בייצור תכשיטים ובעיצוב פנים ונטייה זו הגיעה לשיאה בתחילת המאה ה-19.