אמאייל לימוג' – Limoges Enamel


בלימוג' יצרו אמאייל החל במאה ה-12 אולם החל מהמאה ה-15 עת החלו ביצור אמאייל צבוע על פני כלים מסוגים שונים החלה לימוג' להתפרסם בשל האמאייל שלה. בתחילה היצור התמקד בחפצי קודש עבור כנסיות. אמאייל לימוג' ציפה בדרך כלל נחושת אך לעיתים גם כלי כסף או זהב . יש לציין שהאמאייל עמד יפה בפגעי הזמן וזה שעל בסיס נחושת נשמר אף טוב יותר מזה שעל בסיס מתכות יקרות. לימוג' ידועה בשימוש בטכניקת השאמפלאבה – צורבים, רוקעים או חורטים את פני השטח ואת החריצים או השקעים ממלאים באמאייל.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה