שבתיה – Sabbath Three-Branched Candelabra


פמוטי שבת בעלי שלוש זרועות. על פי המסורת הנר האמצעי, כמו במנורת חנוכה, משמש להדלקת שני הנרות של שבת. יש מנורות שבת בעלות ארבעה קנים בנוסף לקנה המרכזי.