קלף – Vellum


קלף – Vellum – קלף העשוי מעורות של בעלי חיים מיועד לכתיבה או להדפסה, להכנת דפים בודדים, מגילות, ספרים וביניהם ספרי קודש וספרי תורה. הקלף הוא בדרך כלל עמיד ובעיקר כאשר הלחות נמוכה. כל כתבי היד מימי הביניים נכתבו על גבי קלף בין אם היו מעוטרים ובין אם לא. כרבע מ- 180 עמודי התנ"ך הראשון שהודפס על ידי גוטנברג, ממציא הדפוס, הודפסו על גבי קלף מכיון שהלקוחות בתקופה זו ציפו לספר באיכות גבוהה ביותר. עד היום נעשה שימוש בקלף (אם כי היום אינו עשוי מעורות בעלי חיים) לתעודות רשמיות ומסמכים משפטיים שונים.