פול מילה עבור 'סוורה' - Paul Milet for Sèvres


פול מילה, יליד סוורה, במחצית השניה של המאה ה-19 היה אמן פורצלן. הוא הצטרף למפעל בבעלות אביו. ביריד הבינלאומי ב-1900 זכה במדליית זהב והשתתף בתערוכות רבות נוספות. לאחר מלחמת העולם הראשונה נטש את אומנותו. על כלים שעיצב חתם MP Sèvres החל משנת 1911, שנה בה מת אביו.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה