ווימפל - כורך לספר תורה


ווימפל – Wimpel וימפל הוא רצועת בד ארוכה לכרוך ספר תורה. הרצועה עשויה בד ומיועדת לעטוף את התינוק ביום ברית המילה שלו במעין חיתול ומטרת מסירת הווימפל לבית הכנסת מאוחר יותר היא כדי לחזק את הקשר בין חיי הקהילה בבית הכנסת לבין מעגל החיים היהודי. בהגיע הילד לגיל שלוש נמסר הווימפל לבית הכנסת. לאחר ברית המילה ועד הגיע הילד לגיל שלוש נוהגים לעטר את הווימפל בדרך כלל בעבודת רקמה נאה ובשילוב פסוקים שונים ולעיתים גם בשמו של הילד.