ג'ארדינייר (Jardiniere)


המונח ג'ארדינייר (Jardiniere) מתייחס לכל כלי מכל חומר שמשמש כעציץ.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה