זאוס Zeus (יופיטר Jupiter בשמו הלטיני)


זאוס Zeus (יופיטר Jupiter בשמו הלטיני) - ראש משפחת האלים - זאוס ואחיו הפילו גורל כדי לחלק ביניהם את היקום. הים נפל בחלקו של פוסידון והשאול בידי האדס. זאוס הפך לשליט השמים, הברקים והרעמים. - העץ שלו היה: אלון. - הציפור שלו היתה: נשר.