הרקולס Hercules


הרקולס Hercules (מיתולוגיה יוונית) - גיבור והתגלמות הכח הפיזי והאומץ. - בנם של יופיטר ובת תמותה בשם אלכמינה, דבר שעורר את זעמה וקנאתה של אשת יופיטר, גו'ונו. גו'ונו שלחה להרקולס התינוק, שני נחשים ארסיים אותם הרג התינוק החזק בעולם, בשתי ידיו. - להרקולס סגדו כמגן האנשים ושומר הערים. - האלה מינרווה (ראו ערך), היתה מגינתו בימי חייו. - מתואר במרבית המקרים כשהוא לבוש בעור אריה ונושא אלה ולפעמים הוא עוטה את ראש האריה על ראשו כברדס או כקסדה. לעיתים נדירות יותר, הוא מתואר כנושא חץ, קשת ואשפת חיצים. - כמו כן, הוא מתואר פעמים רבות כשהוא נלחם בשני הנחשים (כתינוק) ובאריה מנימאה (כבוגר), אותו הרג לאחר שהאריה הטיל טרור על תושבי נימאה.