פרומתיאוס Prometheus


פרומתיאוס Prometheus (מיתולוגיה יוונית) - בנו של הטיטאן יאפטוס (Iapetus). - היה הטיטאן שעמד לימינו של זאוס במלחמתו עם הטיטאנים. - פירוש שמו: מחשבה תחילה. - אחיו היה אפתימאוס (שפירוש שמו: מחשבה בדיעבד). - פרומתיאוס היה חכם אפילו מן האלים ולעומתו היה אחיו אפתימאוס פוחז, שהחלטותיו נולדו ברגע ומיד שונו בחזרה. - הוא יצר את האדם הראשון מחימר. - פרומותיאוס גנב את האש מן השמיים והביאה במתנה לבני האדם, כדי שיוכלו להתגונן מפני החיות וכן להערים על האלים שהיו מקבלים מכל קורבן שהיו מקריבים עבורם, את החלקים הגרועים של הבהמה, השומן והעצמות ואילו לאנשים ניתן החלק הטוב למאכל – הבשר. לביצוע זממו שחט פרומתיאוס שור ענקי וביתרו לחלקים. את חלקי הבשר הטוב למאכל אסף לערימה וכיסה אותה במעיים. בערימה השנייה שם עצמות וכיסה אותם בשומן לבן ומבהיר. אז ביקש מזאוס/יופיטר, אבי האלים (ראו ערך) לבחור לו אחת משתי הערימות. זאוס בחר בערימה המכוסה בשומן מבהיק. הוא כעס מאוד כשגילה את העצמות, אולם הוא שבחר ועתה שוב לא יכול לחזור בו. מאז היו שורפים על מזבח האלים רק עצמות ושומן. את הבשר הטוב שמרו בני האדם לעצמם. אבי האלים ובני האדם לא השלים עם מצב זה והחליט להתנקם בבני האדם תחילה ואח"כ בידידם פרומתיאוס. את הרוע בשביל בני האדם, יצר בדמות נערה ושמה פאנדורה (ראו ערך) ואחרי שהעניש זאוס את האדם, בכך שנתן להם נשים, פקד על משרתיו "הכוח" וה"אלימות", לתפוס את פרומתיאוס, להביאו אל הרי הקווקאזים ולכבול אותו לצוק גבוה באזיקים, שאיש מלבד זאוס עצמו לא יכול להתנקם וכל יום היה מגיע נשר גדול ואדום ואכל מהכבד המשחיר שלו. אחת הגרסאות טוענת כי הוא שוחרר ע"י הרקולס (ראו ערך). - האש בהקשר לפרומתיאוס נחשבה בעולם הקדום, לא רק כאלמנט טבעי, אלא גם כניצוץ של החכמה האלוהית, המבדילה בין בני אדם ליצורים נחותים יותר, מקור לידע של האדם באומנויות ובמעדים, כך שתפקידו של פרומתיאוס היה להציל את האדם מבורותו הראשונית (ראו ערך חכמה וידע).

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה