קליו (Clio)


קליו (Clio) - מוזת ההיסטוריה. - חפצים אשר מסמלים אותה: ספר, מגילה או לוט וחרט, זר דפנה וחצוצרה. - לפעמים מלווה באותה ברבור.