טרפיסחור (Terpsichore)


טרפיסחור (Terpsichore) - מוזת הריקוד והשירה. - חפצים המסמלים אותה: ויאול קטן, ליר (נבל קדום קטן: lyre או כלי מיתרים אחר), נבל גדול (herp) וכתר עם פרחים.