אוראניה (Urania)


אוראניה (Urania) - מוזת האסטרונומיה. - חפצים המסמלים אותה: גלובוס, מצפן וכתר עטור מעגל של כוכבים.