קליופי (Calliope)


קליופי (Calliope) - מוזת השירה האפית. - חפצים המסמלים אותה: חצוצרה, לוט וחרט, ספרים וזר דפנה.