פולימניה (Polymnia)


פולימניה (Polymnia) - מוזת ההימנונים הארואים. - חפצים המסמלים אותה: אורגן נשיאה (מכשיר נגינה – Portative organ), לעיתים נדירות קתרוס (כלי מיתר – Lute) או כלי נגינה אחר.