דמטר Demeter


דמטר Demeter (מיתולוגיה יוונית) = קרס Ceres (מיתולוגיה רומית) - אלת הדגן והחקלאות. - בתם של קורונוס וריאה. - היתה מבוגרת יותר מדיוניסוס/בכחוס (ראו ערך), כי באופן טבעי נזרע הדגן בטרם נטעו את הכרמים. - ההגיון אומר כי הדגן מיוחס לאלה אישה, כיוון שכמעט כל מה שיוחס בעולם הקדום לאדמה (אמא אדמה), פריון והתחדשות (לידה) ועוד, הינו בהקשר "נשי". נוסף על כך, כאשר עסקו הגברים במלחמות ובציד הם הותירו את הטיפול והדאגה לשדות בידי הנשים. - מתוארת במקרים רבים כאשר לראשה זר שיבולים. - חג הקציר נחשב כחג שלה.