סינאבר - Cinnabar Lacquerware


סינאבר היא עפרת כספית – מחצב אשר היה בשימוש בתקופות קודמות בשל צבעו. השימוש הנפוץ ביותר בסינאבר הוא בכלי לכה סיניים מגולפים- טכניקה אשר התפתחה בימי שושלת סונג. מאחר והעופרת היא רעילה הרי שבתעשיית התכשיטים הוחלף מרכיב העופרת בחומר אחר היוצר אפקט של לכה אדומה.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה