הפיטוס Hfitos


הפיטוס Hfitos (מיתולוגיה יוונית) = וולקן Vulcan (מיתולוגיה רומית) - בנה של הרה ויופיטר. - נפח האלים. - היה נשוי לוונוס, אשר בגדה בו ללא הפסק. - מתואר כאשר בידו פטיש והוא ניצב ליד סדן. - נהג במרכבה רתומה לכלבים.