דפנה Daphne


דפנה Daphne (מיתולוגיה רומית) - בתו של פניאוס (אל הנהר). - עלמה-ציידת, יפה ועצמאית, אשר "ברחה" ממחזרים, מאהבה ומנישואים. אפולו התאהב בה ויום אחד כאשר יצאה לצוד בשמלה קצרה על ברכיה, זרועותיה גלויות ושערה פרוע, ראה אותה אפולו בשנית והחל לרדוף אחריה. דפנה ידעה שגורלן של עלמות שנאהבו ע"י האלים היה מר והסתיים פעמים רבות במותן ולכן החלה לברוח מפניו ביער וזעקה לאביה – אל הנהר, לעזרה. באותו הרגע הרגישה תרדמת איטית, רגליה כאילו ננעצו באדמה, קליפה החלה מכסה את גופה ועלים הנצו מידיה. היא הפכה לעץ – עץ הדפנה. - אפולון התאבל מרה והצהיר כי "מעתה תהיי העץ שלי, בעלייך יעטרו גיבורי המנצחים את נצחונם".

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה