גביע נהרות גן עדן


קידוש על היין היא בין המצוות החשובות ביותר ביהדות – בשבת, בחג וביום טוב. גביעי היין לקידוש מופיעים בסגנונות ובצורות שונות ובמהלך המאות האחרונות הושפעו רבות מן הסביבה התרבותית בה שהו אמני הכסף ובה נוצרו – בין אם באירופה, בארצות צפון אפריקה או בכל תפוצה אחרת בה ישבו היהודים. בין גביעי הקידוש ניתן למצוא את "גביע נהרות גן העדן" אשר בצידו הפנימי חרוטים שמות ארבעה נהרות גן העדן – פישון, גיחון, פרת וחידקל או צירופי האותיות של שמות אלה. נהרות גן העדן בעולם הקבלה שהיא תורת הנסתר היהודית, הם סגולה לגאולה וברכה, לשפע והצלחה. צירופי האותיות של שמות הנהרות הם בעלי כוחות מיסטיים. יש הסבורים שאת היין יש ללגום עד תומו בעוד אחרים מאמינים שדי בלגימה אחת מכוס קידוש נהרות גן עדן כסגולה לשפע, פריון והצלחה. ישנם מאמינים ששם ארבעה נהרות גן העדן אמורים להיות חקוקים בצידו הפנימי של הגביע בעוד אחרים מאמינים שיש לחרוט את כל צירופי האותיות ובכך להפוך את הגביע לקמיע בעל כוחות והיין הנמזג לתוכו קולט את הכוח מצירופים אלה. בין אם טובלים קלף ועליו צירופי האותיות או בין אם שותים מגביע עליו חרוטים צירופים אלה – עדיין יש בכוח היין סגולה לפריון, פרנסה, זיווג ומרפא. צירופי האותיות של שמות הנהרות פישון, גיחון, חידקל ופרת פותחים את שערי גן העדן ואת שער הרחמים. צירופי השמות על פי תורת הקבלה של הרש"ש – הרב שלום שרעבי, 1720-1777, בכוחם לרפא כל נגע ומחלה, מגיפה וצרה אחרת.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה