אמנות שוחות (Trench art)


אמנות שוחות מתייחס לכל חפץ דקורטיבי שיוצר על ידי חיילים, אסירי מלחמה או אזרחים כשהיצור מקושר ישירות לסכסוך מזויין או להשלכותיו. אותם יוצרים, יצרו חפצים שונים מהחומרים שהיו זמינים להם בעת המלחמה, או בשדה הקרב או בשוחות כגון תרמילי כדורים ופגזים ועוד ומהם יצרו את הפריטים הללו בעבודת יד. המונח לא מתרכז רק לחפצים מתקופת מלחמת העולם הראשונה, ההיסטוריה של 'אמנות שוחות' החלה כבר במלחמות של נפוליאון ורלבנטית גם לאזורי מלחמה כיום, אבל המונח עצמו נתבע במלחמת העולם הראשונה וכולל אפילו 'מזכרות' שיצרו אנשי צבא משועממים מפסולת מתכת משדות הקרב והוא כולל רטרוספקטיבית גם חפצים שנוצרו לפני מלחמה זו.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה