קנדלברה (פמוט רב קני) - Candelabrum


קנדלברה הינה פמוט רב קני לנרות. בשל העובדה שהשימוש בנרות לצרכי תאורה כמעט ונעלם וכיום הוא רק תוספת וגיבוי לתאורת חשמל, מעצבים ממשיכים לעצב מנורות ואביזרי תאורה על פי דגם הקנדלברה. גם ה"מנורה" המוכרת מבית המקדש אשר נשתמרה בתרבות היהודית לאורך הדורות היא מעין קנדלברה.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה