מלכיאור (רוסיה) Melchior


מלכיאור הינה סגסוגת שפותחה ברוסיה ומורכבת מנחושת וניקל, ממציאי הסגסוגת היו: 'Maillot ו- Chorier', ששמם אוחד בצרפתית ל: 'maillechort' ומשם עוות לאיטלקית: 'melchior'.