האל 'שאו - לאו' (Shou-lao)


דמות האל 'שאו - לאו' (Shou-lao) אל המזל ואריכות הימים, ביד אחת הוא אוחז מוט ועליו דלעות המלאות במי החיים ובידו השניה את אפרסק האלמוות ולצידו עגור שגם מסמל חיי נצח