ניאוקלסיזם / ניאו-קלאסיציזם (סגנון באומנות)


ניאוקלסיזם / ניאו-קלאסיציזם (סגנון באומנות) - ראו ערך נאו-קלסיציזם – Neoclassicism

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה