עבודת תחרה בפורצלן – Open Work


עבודת תחרה בפורצלן – Open Work - המונח מתייחס לעיטור הנוצר בגריעה של פיסות של הפורצלן או החרס ויוצר דגם דמוי תחרה. ניתן ליצור את העיטור ידנית ואז הפריט יקר ונחשב יותר וניתן לצקת את הפריט בתבנית יציקה ואז הדגם יצוק).

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה