קליגרפיה – Calligraphy


קליגרפיה – Calligraphy - אמנות חזותית המתייחסת לכתיבה באמצעות מברשת במשיכה אחת. כיום משמשת הקאליגרפיה לעיטור מסמכים פורמליים או חגיגיים. בסין הקדומה הגיעה הקאליגרפיה לרמות אמנותיות יוצאות דופן אשר חייבו לימוד של עשרות שנים. גם כלי הכתיבה והדיו הקשורים לקאליגרפיה היוו תרבות בפני עצמה ופיארו את שולחנו של האמן.