אמייל בולט / מורם על קרמיקה יפנית - ראו ערך מוריאג' (Moriage)


לגבי עיטורי אמייל מובלטים / מורמים על כלי חרס יפנים ראי ער: מוריאג' (Moriage) עיטור על קרמיקה יפנית