פילטליה (philately)


פילטליה (להבדיל מהבולאות) היא העיסוק בחקר ובאספנות של בולי הדואר וההכנסה, כולל הדגמים הייצור והשימוש שנעשה בהם. ישנם חוקרי פילטליה שאינם אוספים בולים אלה מתרכזים דווקא במעטפות ומסמכים מבויילים, כרזות בולאות ועוד ולהפך.