חותמת E.A על ליטוגרפיה = חותמת: A.P


חותמת E.A על ליטוגרפיה - הינה חותמת צרפתית, קיצור של: Eprove Artiste המקביל לחותמת: A.P ( קיצור של: artist's proof) שגם היא נמצאת על ליטוגרפיות שונות. במקור היו אלה הדפסות שנועדו לבדוק את מצב ורמת ההדפס עוד בזמן תהליך הדפוס בפיקוח האמן ובהתערבותו, בין אם הייתה זו גלופת מתכת, אבן, חיתוך עץ או חיתוך לינולאום, אולם בפועל היו אלה הדפסות שהראו את המוצר המוגמר הכי קרוב למהדורת ההדפסים הממוספרים הסופיים. המונח 'proof' נמצא בשימוש בהקשר של הדפסים מסוף המאה ה-18. (תודה מיוחדת לידידי אלעד סמדג'ה על עזרתו ביצירת ערך זה).