תחיה מצרית פרעונית - Egyptian Revival


תחיה מצרית באמנויות דקורטיביות מתייחסת לסגנון באמנות בעיקר בתחילת המאה ה-19 כאשר מוטיבים מצריים הופיעו על מגוון חפצים מתחום האמנות הדקורטיבית. יש המייחסים את ההתלהבות מן הסגנון המצרי בכיבוש מצרים על ידי נפוליאון, ובבריטניה המפלה שנלסון הנחיל לנפוליאון ב- 1798. כאשר נפוליאון יצא למצרים התלוותה אליו משלחת מדעית אשר פרסמה את ממצאיה בתחילת המאה ה-18 ובה בעת החלו להופיע אלמנטים מצריים בריהוט, בתכשיטים, בפורצלן ובחפצי נוי שונים.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה