סמל דלעת הבקבוק (Double gourd) בתרבות הסינית


סמל דלעת הבקבוק (Double gourd) בתרבות הסינית - צורת דלעת הבקבוק (דלת בעלת 'שתי קומות', היא סמל לפוריות טובה או פריון טוב (מהיותה של הדלעת מלאה בזרעים), סמל דלעת הבקבוק מייצג בנוסף לכך גם דלת שבה יכולים אנשים מסויימים בעלי כוחות פלאיים לעבור לגן עדן מקביל.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה