כד רוקחים עתיק - ראו ערך אלברלו (albarello) וברבים אלברלי (albarelli)


כד רוקחים עתיק - ראו ערך אלברלו (albarello) וברבים אלברלי (albarelli)

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה