בקרוב תפורסם רשימת הסיורים לשנת 2015


גלריה אגוזי בשיתוף הגברת לאה פופר מתכננות מבחר סיורים מודרכים מרתקים ברחבי הארץ

רשימה מעודכנת ומועדים סופיים תפורסם כאן בקרוב.