אל תמכרו תכשיטי זהב ישנים ועתיקים לפני שבדקתם אצלנו


 
 
 
הערכת שווי תכשיטים עתיקים הנה פעולה הכרחית לפני חלוקת עיזבון ביו יורשים או לפני הוצאתם למכירה, במרבית המקומות שקונים זהב במזומן 'ערך' התכשיט הוא רק לפי החומר קרי ערך הזהב לפי קארט ולפי משקל והפריט בעצם מפורק ומותך.
 
בגלריה אגוזי אנו מתמחים במכירה פומבית של תכשיטים ישנים ועתיקים מכל הסוגים ומכל התקופות והסגנונות לפי ערכם כתכשיטים לענידה, קרי, על פי רמת הצורפות שלהם, על פי ערכם כתכשיטים, גילם ויופיים.
 
ניתן לקבל הערכה מקצועית חינם (בתיאום מראש עם יריב אגוזי) 03-5277282 ולהחליט בו במקום אם ברצונכם גם להשאירם בגלריה למכירה הן בחנות התכשיטים שלנו והן במכירות הפומביות שאנו מקיימים בכל שבוע. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הערכת שווי תכשיטים ישנים ועתיקים, על ידי מומחה